kararti

Recai Çakır

C-Majör Kurucu Başkan

C-Majör, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri tarafından 2016 yılında kuruldu. C-Majör, hem bünyesindeki koristlerin yoğun iş tempolarından müzikle sıyrılmalarını sağlarken hem de verdiği konserlerle sivil toplum kuruluşlarına destek sağlıyor. Böylece toplumsal fayda için üzerine düşen misyonu başarıyla yerine getiriyor.

Toplumsal farkındalık ve sosyal yardım amacıyla kurulan C-Majör bünyesindeki sağduyulu kişilerin; topluma örnek olmalarını arzuluyoruz. Oluşturduğumuz sinerjiyle yarattığımız sosyal faydayı daha da üst seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. “Ritim ritim” hareket ettiğimiz bu yolculukta C-Majör bünyesinde olan koristlere ve kuruluşundan bugüne bizi yakından takip edip destekleyen herkese şükranlarımı sunar teşekkürü bir borç bilirim.

C- majör, toplumsal farkındalık ve sosyal yardım amaçlı kurulmuştur. Üst düzey yöneticilerin, yoğun iş tempolarından arta kalan zamanlarını değerlendirmek amaçlı edindikleri hobilerini, desteğe ihtiyaç duyulan her türlü dernek, sivil toplum örgütüne fayda sağlamaya yönelik bir faaliyete evrilmesi çabasıdır.

Bu vesile ile, her biri kendi alanında belli başarılara ulaşmış sağduyulu kişilerin, topluma örnek olması, sorunlara dikkat çekmesi ile daha güzel bir dünya hedeflenmektedir. Kendi popülerliklerini, kişisel gelişimlerini sağlarken, bir araya gelerek yarattıkları sinerji ile toplumsal dayanışma ile daha büyük sosyal fayda sağlanması düşlenmektedir.